معنی کلمه جراحی قفسه سینه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سرطان ریه به انگلیسی in اکتبر 11, 2019

معنی کلمه جراحی قفسه سینه به انگلیسی می شود Chest surgery

Leave a Reply